Vodoměrná šachta VOM


Rozsah použití

Domovní vodoměrná a armaturní šachta je určena pro umístění vodoměru či jiného zařízení pokud nelze umístit armaturní prvky přímo do objektu, nebo je-li místo osazení a napojení vodovodní přípojky od objektu příliš vzdáleno. Šachta se umísťuje obvykle na soukromém pozemku těsně u hranice s pozemkem veřejným.


Popis zařízení

Vodoměrná šachta je vyrobena z materiálu PP – R, je opatřena připojovacími průchodkami dle požadavků objednatele dle vnějšího průměru rozvodového potrubí přípojek. Je opatřena plastovými stupadly, plastovým neporůzným poklopem, nebo betonovým poklopem porůzným.


Výhody

  • vysoká životnost
  • žádné provozní náklady spojené s jímkou
  • snadná manipulace při transportu a instalaci
  • jednoduché osazení do výkopu
  • nízké pořizovací náklady
  • absolutní vodotěsnost
  • urychlení výstavby
  • malé nároky na plochu

Provoz zařízení

Vodoměrné, armaturní šachty nevyžadují žádné provozní nároky či potřeby.


Technické údaje

Vodoměrná a armaturní šachta je navržena v souladu s normou ČSN 75 54 11 o přípojkách vodovodů a slouží k umístění a instalaci hlavního přípojkového uzávěru. Pracovní prostor vodoměrné šachty tvoří válec od průměru 800 mm až do průměru 1800 mm. Výška pracovního prostoru je 1200 mm. Vstupní průlezný otvor má výšku 300 mm a průměr 600 mm.


Instalace zařízení

Plastové vodoměrné šachty se usazují na betonovou základovou desku. Deska se vybetonuje na dně jámy, do které chceme domovní plastovou vodoměrku osadit, aby měla šachtu přesahovat na dosedací ploše alespoň i 100 mm. Usazenou vodoměrnou šachtu propojíme s vodovodním potrubím a postupně obsypáváme. Obsyp průběžně hutníme, aby nedocházelo k následnému sesedání zeminy a deformaci pláště jímky.

V případě výskytu spodní vody v místě osazení plastové vodoměrné šachty se musí jímka alespoň do výšky spodní vody obetonovat. Ztížené podmínky osazení z důvodů přítomnosti spodní vody ve výkopu je nutné objednatelem oznámit, přičemž se pak plastová vodoměrná šachta upraví pro zhoršené podmínky dodáním a osazením armovacích drátů skrze vnější boční výztuže pláště.

Svorné šroubení

Vodoměrná šachta - šroubení
1 -stěna šachty
2 -svěrná průchozí svěrka
3 -přívodní potrubí
Označení Průměr D1
(mm)
Průměr D2
(mm)
Výška pláště A
(mm)
Výška komínku A
(mm)
Celková výška C
(mm)
VOM 1 800 840
VOM 2 1000 1150 1200 300 1500
VOM 2,5 1000 1150 1500 300 1800
VOM 3 1200 1350 1200 300 1500
VOM 3,5 1200 1350 1500 300 1800
VOM 4 1400 1550 1200 300 1500
VOM 4,5 1400 1550 1500 300 1800
VOM 5 1600 1750 1200 300 1500
VOM 5,5 1600 1750 1500 300 1800
VOM 6 1800 1950 1200 300 1500
VOM 6,5 1800 1950 1500 300 1800

Příkladný návrh – vodoměrná šachta VOM

Vodoměrná šachta - schéma
D1 - průměr šachty
D2 - vnější průměr šachty


Vodoměrné šachty icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout