Dešťové zdrže, zásobování dešťovou vodou VO-W


Charakteristika a použití

Plastové akumulační jímky slouží k zachycení užitkových vod, akumulaci vod dešťových či jako zásobní nádrže vodojemů, nebo pro potřeby umístění dalších technologických zařízení.


Popis

Celoplastové jímky patří k nejrozšířenějším zařízením sloužícím pro zachytávání srážkových, studničních a technických vod. Jsou tvořeny celoplastovou kruhovou či hranatou konstrukcí. Použitý materiál je zvolen stabilizovaný plast Pp nebo Pe první jakosti. Technický, recyklát či materiál se sníženou svařitelností nejsou v žádném případě na našich výrobcích použity. Nádrž obsahuje revizní- vybírací šachtu o průměru 60 až 80 cm s poklopem dle velikosti požadavku následného využívání a výbavy jímky, boční vtokový nátrubek, boční přepadový nátrubek, ocelovou výztuž stropu zapouzdřenou do plastové trubky, boční výztuže po celém vnějším obvodu pláště, výztuhy stropu nádrže. Další možnou výbavu dešťové zdrže lze rozšířit o plastová sestupová stupadla, vtokový filtr pevných částic (označením Water Filter VO-WF), nebo o plně automatický systém s dopouštěním čisté vody (označením Water Automatic VO-WA).

Objem dešťové zdrže je doporučován dle velikosti plochy střech odváděných svody do nádrže. Dalším měřítkem pro stanovení optimální velikosti jímky je plánované využívání zadržené vody (pro zalévání, nebo pro zásobování WC apod.),následně i místní hydro meteorologické podmínky dané lokality či technologické propojení s vedlejším zdrojem užitkové, nebo pitné vody- studny. Pro přesnější stanovení velikosti nádrže lze využít následný odkaz programu Dešťovka MŽP ČR.

www.dotacedestovka.cz


Tabulka pro stanovení velikosti nádrže v závislosti na plochu odváděných střech:

Plocha střechy (m2) 50 80 120 150 180 200 220 250
Doporučený objem (m3) 3 4 5 6 7 8 9 10


Konstrukce jímek

Nádrže jsou navrženy v souladu s normou ČSN 756081, přičemž objem, tvar, charakteristika závisí na podmínkách a požadavcích objednavatele. Zde je různost ve variantách k obetonování, k obsypání samonosné, nebo volně stojící.

V případě výskytu spodní vody či skalnatého podloží nelze nádrže standardních provedení samonosné konstrukce využít v místě usazení ve výkopu pouze obsypáním, avšak nádrže musí být vždy zabezpečeny následnou betonáží po celém obvodu pláště jímky.


Výhody a přednosti

 • dokonalá vodotěsnost
 • značné úspory za náklady na vodu (více jak 50% nákladů za pitnou vodu)
 • prospěšnější pro rostliny- ochrana životního prostředí
 • odpadají náročné práce na bedněních a izolaci stěn
 • nízké stavební náklady a pracnost než u betonových jímek
 • vysoká životnost - cca 50 let
 • jednoduchá a plně flexibilní možnost dalších úprav dle vlastního uvážení
 • nízká hmotnost a z toho vyplývající nízké nároky na stavební práce a manipulaci
 • jednoduché a rychlé zabudování - snadná montáž
 • značná úspora domácích elektrospotřebičů díky měkké dešťové vodě

Obsluha, provoz a záruky

Jímky je vhodné pravidelně kontrolovat. Údržba spočívá v odstraňování zachycených nečistot fitru hrubých látek v případě výbavy jímek WF či WA a občasnou optickou kontrolou stavu jednotlivých komponentů v případě jímek s výbavou WA. Na výrobek je poskytována záruka v délce 36 měsíců od uskutečnění dodávky a prodeje a za předpokladů splnění technicko-dodacích podmínek. Mimo záruční servis je rovněž zajišťován výrobcem.


Další možné příslušenství a úprava

 • nerez žebřík či plastová stupadla odpovídajícího počtu pro bezpečný sestup do jímky
 • plast stupadla
 • plastové sloupy při násypu větším jak 30 cm a nádrži nad průměr 160 cm
 • filtr pevných částic pod vtokovým nátrubkem (technologické vybavení WF, WA)
 • plně automatická sestava WA- Water Automatic s dopouštěním vody z vedlejšího zdroje, s výbavou tlakového čerpadla a řídící jednotky samočinného řízení provozu

PŘÍKLADNÝ NÁVRH – DEŠŤOVÁ JÍMKA VO-WS (WATER STANDART)

Dešťová akumulační jímky schema
H -celková výška jímky
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 - průměr pláště
D2 - vnější průměr jímky
N - průměr nátokového potrubí dle požadavků zákazníka
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana spodní hrana přepadového nátrubku
KB - kabelová průchodka
NČ - příprava pro napojení čerpadla
Septik odtok

N - nátokové potrubí DN 150 (standardní osazení)
Směr výtokového potrubí lze přizpůsobit na jiný směr pravého, levého provedení
H2 - výška vlezu kontrolního komínku lze upravit v závislosti na hloubce přítoku pod budoucím terénem.
Dle požadavku objednatele, lze vtokového potrubí upravit a pozměnit na jiné DN.TABULKA ROZMĚRŮ TYPOVÝCH KRUHOVÝCH DEŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ- WS (WATER STANDART)

typ užit. obj. D1 D2 H1 H2 V1,V2 H
VO- WS 1 1,1 1000 1200 1500 300 1300 1800
VO- WS 1,5 1,6 1200 1400 1500 300 1300 1800
VO- WS 2 2,3 1400 1600 1500 300 1300 1800
VO- WS 2,5 2,64 1500 1700 1500 300 1300 1800
VO- WS 3 3 1800 2000 1500 300 1300 1800
VO- WS 3,5 4,2 1950 2100 1500 300 1300 1800
VO- WS 4 4,5 1950 2100 1600 300 1400 1900
VO- WS 4,5 4,8 1950 2100 1700 300 1500 2000
VO- WS 5 5,1 1950 2100 1800 300 1600 2100
VO- WS 5,5 5,3 1950 2100 1900 300 1700 2200
VO- WS 6 5,7 1950 2100 2000 300 1800 2300
VO- WS 7,5 6,3 1950 2100 2225 300 2050 2525
VO- WS 8 7,1 1950 2100 2500 300 2300 2800
VO- WS 9 8,6 2200 2400 2225 300 2050 2525
VO- WS 10 10,1 2400 2600 2225 300 2050 2525
VO- WS 12 11,9 2600 2800 2225 300 2050 2525
VO- WS 14 13,8 2800 3000 2235 300 2050 2525
VO- WS 16 15,9 3000 3200 2225 300 2050 2525
VO- WS 20 19,8 3000 3200 2800 300 2600 3100
VO- WS 22 22,2 3000 3200 3000 300 2800 3300
VO- WS 24 24,1 3500 3700 2500 300 2300 2800
VO- WS 26 27 3500 3700 2800 300 2600 3100
VO- WS 28 28,8 3500 3700 3000 300 2800 3300
VO- WS 36 37,7 4000 4200 3000 300 2800 3300Výbava jímek VO-WS (Water Standard)

 • plastové výztuže po celém vnějším obvodu
 • komínový vlez průměr 600 mm
 • výztuže stropu nádrže
 • ocelový sloupek zapouzdřený do plastové vložky proti možné oxidaci
 • příprava pro napojení čerpadla (tr. průměr 32 mm)
 • kabelová průchodka

Rozšířená výbava VO-WSP (Water Standard Pump)

 • ponorná vodárna s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou
 • svorné šroubení pro snadnou demontáž ponorné vodárny

PŘÍKLADNÝ NÁVRH – DEŠŤOVÁ JÍMKA VO-WF (WATER FILTER)

Dešťová akumulační jímka + filtr schema
H -celková výška jímky
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 - průměr pláště
D2 - vnější průměr jímky
N - průměr nátokového potrubí dle požadavků zákazníka
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana spodní hrana přepadového nátrubku
F - filtr
KB - kabelová průchodka
NČ - příprava pro napojení čerpadla

N - nátokové potrubí DN 150 (standardní osazení)
Směr výtokového potrubí lze přizpůsobit na jiný směr pravého, levého provedení
H2 - výška vlezu kontrolního komínku lze upravit v závislosti na hloubce přítoku pod budoucím terénem.
Dle požadavku objednatele, lze vtokového potrubí upravit a pozměnit na jiné DN.
Výbava jímek VO-WF (Water Filter)

 • plastové výztuže po celém vnějším obvodu
 • komínový vlez průměr 800 mm
 • výztuže stropu nádrže
 • ocelový sloupek zapouzdřený do plastové vložky proti možné oxidaci
 • příprava pro napojení čerpadla (tr. průměr 32 mm)
 • kabelová průchodka
 • filtr hrubých nečistot pod vtokovým potrubím

Rozšířená výbava VO-WFP (Water Filter Pump)

 • ponorná vodárna s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou
 • svorné šroubení pro snadnou demontáž ponorné vodárny

TABULKA ROZMĚRŮ TYPOVÝCH KRUHOVÝCH DEŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ- WF (WATER FILTER)

typ užit. obj. D1 D2 H1 H2 V1 V2 H
VO- WS 1 1,1 1000 1200 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 1,5 1,6 1200 1400 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 2 2,3 1400 1600 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 2,5 2,64 1500 1700 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 3 3 1800 2000 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 3,5 4,2 1950 2100 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 4 4,5 1950 2100 1600 500 1650 1400 2100
VO- WS 4,5 4,8 1950 2100 1700 500 1750 1500 2200
VO- WS 5 5,1 1950 2100 1800 500 1850 1600 2300
VO- WS 5,5 5,3 1950 2100 1900 500 1950 1700 2400
VO- WS 6 5,7 1950 2100 2000 500 2050 1800 2600
VO- WS 7,5 6,3 1950 2100 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 8 7,1 1950 2100 2500 500 2550 2300 3000
VO- WS 9 8,6 2200 2400 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 10 10,1 2400 2600 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 12 11,9 2600 2800 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 14 13,8 2800 3000 2235 500 2285 2050 2725
VO- WS 16 15,9 3000 3200 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 20 19,8 3000 3200 2800 500 2850 2600 3300
VO- WS 22 22,2 3000 3200 3000 500 3050 2800 3500
VO- WS 24 24,1 3500 3700 2500 500 2550 2300 3000
VO- WS 26 27 3500 3700 2800 500 2850 2600 3300
VO- WS 28 28,8 3500 3700 3000 500 3050 2800 3500
VO- WS 36 37,7 4000 4200 3000 500 3050 2800 3500


PŘÍKLADNÝ NÁVRH – DEŠŤOVÁ JÍMKA VO-WA (WATER AUTOMATIC)

Dešťová akumulační jímka automatic schema
H -celková výška jímky
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 - průměr pláště
D2 - vnější průměr jímky
N - průměr nátokového potrubí dle požadavků zákazníka
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana spodní hrana přepadového nátrubku
F - filtr
ADH - automatické dopouštění minimální hladiny
Č - čerpadlo
EV - elektro ventil
RES - rozbočená elektro skříňka
S - plovák minimální hladiny
UV - uzavírací ventil
VP - výtlačné potrubí

N - nátokové potrubí DN 150 (standardní osazení)
Směr výtokového potrubí lze přizpůsobit na jiný směr pravého, levého provedení
H2 - výška vlezu kontrolního komínku lze upravit v závislosti na hloubce přítoku pod budoucím terénem.
Dle požadavku objednatele, lze vtokového potrubí upravit a pozměnit na jiné DN.
TABULKA ROZMĚRŮ TYPOVÝCH KRUHOVÝCH DEŠŤOVÝCH NÁDRŽÍ- WA (WATER AUTOMATIC)

typ užit. obj. D1 D2 H1 H2 V1 V2 H
VO- WS 1 1,1 1000 1200 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 1,5 1,6 1200 1400 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 2 2,3 1400 1600 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 2,5 2,64 1500 1700 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 3 3 1800 2000 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 3,5 4,2 1950 2100 1500 500 1550 1300 2000
VO- WS 4 4,5 1950 2100 1600 500 1650 1400 2100
VO- WS 4,5 4,8 1950 2100 1700 500 1750 1500 2200
VO- WS 5 5,1 1950 2100 1800 500 1850 1600 2300
VO- WS 5,5 5,3 1950 2100 1900 500 1950 1700 2400
VO- WS 6 5,7 1950 2100 2000 500 2050 1800 2600
VO- WS 7,5 6,3 1950 2100 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 8 7,1 1950 2100 2500 500 2550 2300 3000
VO- WS 9 8,6 2200 2400 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 10 10,1 2400 2600 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 12 11,9 2600 2800 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 14 13,8 2800 3000 2235 500 2285 2050 2725
VO- WS 16 15,9 3000 3200 2225 500 2275 2050 2725
VO- WS 20 19,8 3000 3200 2800 500 2850 2600 3300
VO- WS 22 22,2 3000 3200 3000 500 3050 2800 3500
VO- WS 24 24,1 3500 3700 2500 500 2550 2300 3000
VO- WS 26 27 3500 3700 2800 500 2850 2600 3300
VO- WS 28 28,8 3500 3700 3000 500 3050 2800 3500
VO- WS 36 37,7 4000 4200 3000 500 3050 2800 3500Výbava jímek VO-WA (Water Automatic)

 • plastové výztuže po celém vnějším obvodu
 • komínový vlez průměr 800 mm
 • výztuže stropu nádrže
 • ocelový sloupek zapouzdřený do plastové vložky proti možné oxidaci
 • příprava pro napojení čerpadla (tr. průměr 32 mm)
 • kabelová průchodka
 • filtr hrubých nečistot pod vtokovým potrubím
 • přítokové potrubí exter. dopouštění pro udržení min. hladiny vody v jímce
 • elektro ventil pro dopouštění minim. hladiny
 • plovákový spínač pro hlídání hladiny v jímce
 • řídící jednotka automatického chodu celého zařízení
 • svorné šroubení pro snadnou demontáž ponorné vodárny
 • ponorná vodárna s integ. elektronickou řídicí jednotkou a sacím košem


CHARAKTERISTIKA A VÝHODY OSAZENÉ DOMÁCÍ AUTOMATICKÉ VODÁRNY PRO VARIANTY VO-WSP, VO-WFP, VO-VA

 • ponorná vodárna s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou, která při odběru spouští čerpadlo a po ukončení odběru jej vypíná
 • zabudovaný snímač průtoku a elektronický tlakový snímač
 • zabudovaná zpětná klapka
 • ochrana proti chodu na sucho
 • ochrana proti vysoké četnosti spouštění
 • ochrana proti přetížení
 • kontrola činnosti zpětné klapky
 • dodává se s nerezovým sacím filtrem nebo s přípojkou pro sací soupravu (provedení X)
 • jednoduchá instalace
 • vysoká spolehlivost
 • přívodní kabel 15 m
 • výtlačná přípojka 1"


Použití

Ideální použití ponorné vodárny je v zahradních systémech, kde může zásobovat vodou běžné zahradní rozvody i různé závlahové systémy, případně plnit nádrže. Lze jí použít i pro zásobování chat, chalup, nebo menších domácností.Provoz

Poklesem tlaku ve výtlačném potrubí otevřením výtoku se čerpadlo vodárny spouští, po ukončení odběru při nulovém průtoku se vypíná.Systém ochran a kontrol

Motor vodárny je vybaven vratným ochranným snímačem oteplení vinutí. Pokud dojde k případnému přetížení motoru, při kterém se teplota vinutí zvýší nad povolenou mez, snímač oteplení vinutí motor automaticky vypne. Doba potřebná k ochlazení motoru se pohybuje přibližně mezi 15 – 20 minutami, po ochlazení se vodárna automaticky spustí. Po zásahu snímače oteplení je nezbytně nutné vyhledat příčinu a odstranit ji.Kontrola činnosti zpětné klapky

Správná činnost zpětné klapky je pro funkci vodárny velmi důležitá. Pohyb zpětné klapky je snímán a tento signál je pro činnost vodárny nezbytný. Případné usazeniny čerpaných nečistot (kaly, písek, ...) mohou uzavření zpětné klapky znemožnit a proto je činnost zpětné klapky kontrolována. Po každé jedné hodině nepřetržitého provozu se čerpadlo vodárny vypne. Uzavře-li se zpětná klapka, pokračuje čerpadlo ihned v provozu - uživatel zaznamená pouze krátkodobý pokles tlaku. V opačném případě přejde vodárna do poruchového stavu a vypne se. Potom je zapotřebí odpojit vodárnu od napájecího napětí, vyjmout jí z vodního zdroje a zpětnou klapku vyčistit. Po zpětné instalaci přivedením napájecího napětí (tedy po restartu) pokračuje vodárna v automatickém provozu.Automatická ochrana proti chodu nasucho

Je-li za chodu čerpadla uzavřena zpětná klapka a na výtlaku čerpadla není indikován odpovídající tlak, je po prodlevě cca 40 vteřin vyhodnocen suchý chod a vodárna se vypne. Po jedné hodině vykoná první čerpací pokus – 4x po sobě prostřídá 30 sekund běhu a 5 sekund klidu. Je-li v průběhu čerpacího pokusu indikován při otevřené zpětné klapce na výtlaku čerpadla odpovídající tlak, přejde vodárna do normálního automatického provozu. V opačném případě koná další čerpací pokus po pěti hodinách a další pokusy periodicky po 24 hodinách. Minimální potřebné ponoření je 12 cm. Při instalaci čerpadla DIVERTRON X - provedení s plovoucím sacím košem doporučujeme ochranu proti chodu na sucho pomocí plováku nebo hladinové sondy.Kontrola průtoku

Při netěsnosti na výtlaku (např. netěsností výtlačného potrubí, netěsností toalet apod.) čerpadlo vodárny zapíná a vypíná v krátkých časových intervalech. Pokud čerpadlo zapne a vypne častěji než 7x za 2 minuty (při netěsnosti < 6 l /h), přejde vodárna do poruchového stavu a úplně se vypne. Po odstranění úniku je zapotřebí vodárnu odpojit od napájení a znovu k napájení připojit, aby byla opět připravena k provozu (restartována).
DOTAČNÍ PROGRAM MODRÁ ÚSPORÁM - DEŠŤOVKA

Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním pojmenováním „Dešťovka“ je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu.

Dotační tituly programu Dešťovka se týkají výstavby podzemních akumulačních jímek a nádrží včetně příslušenstvím pro využití dešťové vody. Rozsah použití bývá pro zálivku, nebo jako zpětné využití užitkové vody do domu (např. na splachování toalet, praní prádla a běžnou údržbu). Finanční prostředky z programu Dešťovka jsou určeny pro majitele rodinných a bytových domů pro trvalé bydlení, nově i pro rekreační objekty.

Objekty musí ale sloužit k trvalému rodinnému bydlení.

V případě rekreačních domů budou žadatelé předkládat jakýkoliv doklad o tom, že budova skutečně slouží k trvalému bydlení. Jde například o doklad o platbě za pravidelný odvoz odpadu, za spotřebu vody či energie. Případně bude možné doložit potvrzení starosty obce, že objekt žadatel užívá k trvalému bydlení. Potvrzení o trvalém bydlišti v tomto případě stačit nebude.

V rámci dotačního programu Dešťovka jsou vypsány tři oblasti dané podpory. Tyto oblasti jsou rozlišeny dle maximální dosažitelné výše dotace na projekt, materiál a realizaci.

První oblastí využití dešťové vody je pro účely zálivky zahrad. Jedná se o nejjednodušší kategorii pro majitele rodinných, rekreačních i bytových domů na podzemní (především plastové) nádrže na dešťovou vodu. Tato voda se dá používat na zalévání zahrady, splachování toalety či úklid v domě. Ušetříte tak až přes polovinu denní spotřeby drahé pitné vody. Navíc stát přispěje až 50 %, a to nejen na koupi nádrže, ale také projekt, instalaci a čerpadlo. Dotovat se budou nádrže větší než dva tisíce litrů, nicméně se předpokládá, že majitelé zvolí rezervoáry objemnější.

Dotace bude činit 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč za m3 akumulační nádrže. Výše příspěvku na nejjednodušší dotovaný systém se přitom může vyšplhat až na 55 tisíc korun.

Vedle toho program přispívá i na další dva systémy, díky kterým lze srážkovou vodou také splachovat nebo lze recyklovat odpadní vodu z domácnosti. Mohou o ně požádat majitelé stávajících domů i novostaveb opět z celé republiky a na jejich zprovoznění získají až 105 tisíc korun. Nejvíce dotovaná kategorie vyžaduje stavební zásahy v domě, protože je potřeba rozvést samostatné trubky na dešťovou vodu nebo tzv. šedou vodu, tedy vyčištěnou odpadní vodu z van a umyvadel. Tento typ dotací nabízí až trojnásobně vyšší částku.

Změny dotačního programu vyhrazeny v souladu s aktualitami MŽP


Spotřeba pitné vody             Spotřeba pitné vody