Čistírna (čistička) odpadních vod AF - K


Použití

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor apod. Čistírny jsou určeny pro čištění vod z objektů pro 3 až 50 obyvatel.


Popis zařízení

Technologie kontinuální čistírny řady ČOV-F K je umístěná ve válcovém tělese jímky. Jímka je po vnějším obvodu opatřena plastovými výztužemi. Čistírna je osazena v terénu, přičemž různou hloubku nátokového potrubí upravuje plastový nástavec, ukončený 5 - 10 cm nad terénem.

Technologická vestavba dělí prostor čistírny na provozní sekce. Sekci nátokovou, sekci aktivační a sekci dosazovací. Nátoková sekce je opatřena česlicovou mříží. Pod touto mříží je na dně ČOV osazen hrubobublinný provzdušňovací element. Aktivační sekce je vybavena jemnobublinnými provzdušňovacími elementy, uloženými na dně nádrže čistírny. Dosazovací sekce pro oddělení vyčištěné vody od kalu je vybavena kuželovou vestavbou. V dolní části této vestavby je instalované mamutkové čerpadlo pro čerpání vratného kalu zpět do nátokové sekce. Zásobování ČOV tlakovým vzduchem zajišťuje dmychadlo.

Dmychadlo se s výhodou umisťuje v bezprostřední blízkosti čistírenské nádrže do plastové skříně, popř. do místnosti technického zázemí domu, do garáže, kůlny apod. Vzdálenost těchto agregátů od jímky čistírny by měla být max. 7 metrů. Zakrytí jímky čistírny je plastovým nepochozím víkem.

Osazení čistírny do terénu a napojení na kanalizaci musí být provedeno dle schváleného stavebního projektu.


Provoz zařízení

Po napojení nátokového a odtokového potrubí a po připojení dmychadla s časovačem ke zdroji elektrického napětí je možné zařízení čistírnu začít používat. Kultura bakterií se v čistírně vytvoří v průběhu 14-21. dnů, nebo lze začátek čistícího procesu urychlit navezením aktivovaného kalu z jiné aktivační čistírny (podrobnosti jsou popsány v provozním řádu).

Obsluha čistírny sestává z odčerpání přebytečného kalu podle potřeby. Dalším úkonem je údržba dmychadla dle návodu jeho výrobce.


Výhody a přednosti ČOV – AF - K

  • vysoká účinnost čištění
  • nízké investiční náklad
  • jednoduchost čistírny kde jediným agregátem je dmychadlo
  • bez zápachový chod
  • tichý provoz
  • vysoká životnost
  • pozvolný odtok vyčištěné vody do recipientu
  • jednoduchá instalace a konstrukce zařízení
ČOV zařízení

Popis čistícího procesu

Znečištěné odpadní vody natékají do nátokového neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k oddělení biologického odpadu a smíšení s re-cirkulovaným kalem. Hrubé nečistoty zůstávají v této části ČOV, přičemž degradaci biologicky rozložitelných látek umocňuje provzdušňovací systém difuzoru umístěného pod separačním roštem.

Mechanicky předčištěná voda dále natéká do nízko-zatěžovaného aktivačního prostoru, který je osazen provzdušňovači umístěnými na dně aktivační sekce. V aktivačním prostoru koncentrací rozpuštěného kyslíku dochází k biologickému odstraňování znečištěné vody a k nitrifikaci amoniakálního dusíku.

Z aktivační zóny voda odtéká potrubím do separátoru – dosazovacího prostoru, který má kuželový tvar. Sedimentovaný kal je přečerpáván zpět hydro-pneumatickým mamutkovým čerpadlem do nátokového prostoru. Množství kalu bude během provozu postupně narůstat a je po dosažení provozní hodnoty nutné větší přebytek tohoto kalu odčerpat. Tento odčerpávaný přebytečný kal je stabilizovaný a bez zápachu. Vrchní část dosazovacího prostoru je provzdušňována z důvodů rozbourání vyflotovaného kalu. Čistá voda vytéká odtokovým potrubím do recipientu, nebo do vsakovacího prostoru – drenáží, dešťové kanalizace apod.

Kvalita vyčištění - výstupní parametry Účinnost čištění
CHSKC 60 - 80 mg/ CHSKCR 97,00%
BSK 5 15 - 30 mg/l BSK 5 94,70%
NL 15 - 30 mg/l NL 96,00%
N-NH 4 7 - 20 mg/l N-NH 4 86,40%
P celkově 6,5 - 9 mg/l P celkově 75,00%


Tabulka ČOV K do 50 EO (kontinuální)


Typ EO D1
(mm)
D2
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
H
(mm)
N1
(DN)
N2
(DN)
el.
náročnost
(KW)
příkon
(W)
napětí
(V)
denní
nátok
(m3)
ČOV-AF K 5 do 5 1300 1500 1500 1300 2000 100 110 1,2 55 230 0,75
ČOV-AF K 8 5-8 1450 1650 1500 1300 2000 100 110 1,7 80 230 1,2
ČOV-AF K 12 8-12 1750 1950 1700 1500 2100 125 110 2,8 120 230 1,8
ČOV-AF K 16 12-16 1900 2100 1850 1650 2225 125 110 3,7 170 230 2,4
ČOV-AF K 22 16-22 2400 2600 1850 1650 2225 150 125 5 230 230 3,3
ČOV-AF K 30 22-30 2500 2700 2100 1900 2600 150 125 6,8 330 230 4,5
ČOV-AF K 40 30-40 2900 3100 2100 1900 2600 150 150 9,5 550 230 6
ČOV-AF K 50 40-50 3400 3600 2100 1900 2600 150 150 12 750 230 7,5

Vysvětlivky: ČOV - čistírna odpadních vod, AF - typové označení výrobce, 3-50 - počet napojených EO


Příkladný návrh čistírny odpadních vod AF - K

ČOV schema
H - celková výška jímky
D1 - průměr šachty
D2 - vnější průměr jímky
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana výtokového potrubí
N1 - průměr nátokového potrubí
N2 - průměr výtokového potrubí
PS - provzdušňovací segment
DN - dosazovací nádrž
RV - rozvod vzduchu
DM - dmychadlo
AČ - aktivační část
MČ - mamutkové čerpadlo
SHL - separace hrubých látek

Celková výška H lze přizpůsobit(prodloužit) dle terénu a hloubky přívodního potrubí do čov.Porovnání nákladů icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout
Čistírny odpadních vod icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout