Bazény


Celoplastové bazény


Obecně

Plastový bazén je zhotoven z modrých polypropylenových desek o síle 5mm. Tento plast má dlouhou životnost, je odolný proti ÚV záření, má dobré tepelně izolační vlastnosti a je zdravotně nezávadný.

Naše bazény jsou vyráběny metodou extruderového a horkovzdušného svařování s použitím moderních svařovacích strojů. Tímto je zabezpečena stoprocentní vodotěsnost. Bazény jsou vhodné pro venkovní i vnitřní využití, pro zábavu nebo sportovní účely.


Usazení

Bazény se usazují na vodorovnou betonovou základovou desku, která je o 40 cm širší a delší než je skelet bazénu. Betonová deska musí být ve vodorovné rovině. Síla desky je 150-200mm zpevněná armaturou. V případě, že bude bazén svařován na místě, je nutné vykopat montážní jámu o 1m delší a širší než je rozměr skeletu bazénu. Před usazením je vhodné položit na základovou desku polystyrén o síle 20-30mm pro lepší tepelně izolační vlastnosti a vyrovnání případných nerovností desky.

Po usazení bazénu doporučujeme stěny obložit polystyrénem o stejné síle. Za postupného pažení rovných stěn a dopouštění vody, betonujeme rovnoměrně po obvodu bazénu. Výška napuštěné vody by měla být taková, aby tlak betonu a vody byl vyrovnaný a nedocházelo k deformaci stěny bazénu. Provedení betonáže doporučujeme provádět po jednotlivých vrstvách 30-40cm za den dle výšky bazénu. Jednotlivé vrstvy musí být natolik pevné, aby nedošlo k zborcení bazénu.

Umístění filtrace by mělo být do 10m od bazénu nejlépe ve sklepení, garáži nebo podobném prostoru. Kde tato možnost není, je nutné umístit filtraci do předem vybetonované vodotěsné šachty, jejíž rozměry musí být minimálni 1m x 1m x 1m (pro tyto účely prodává výrobce plastový box). Šachta na filtraci musí mít dva otvory pro potrubí od bazénu a jeden pro potrubí výplachové o průměru 50mm. Pokud nebude použit elektrorozvaděč, musí být k filtraci přivedena zásuvka 230V připojená přes proudový chránič 0,03A dle ESN. Od šachty na filtraci k bazénu je nutné provést výkop pro uložení dvojího potrubí, které doporučujeme obsypat pískem z duvodu možného poškození. Šachta na filtraci se usadí na betonovou desku a obetonuje 10cm betonu.


V zimě

Po ukončení sezóny se voda z bazénu vypustí 20cm pod trysky, vypustí se voda z filtrace a potrubí. Čerpadlo se uloží do prostoru s teplotou nad bodem mrazu. Do vody v bazénu hodíme dilataení prvky a necháme zamrznout. Na jaře se voda vypustí. Po vymytí a desinfekci stěn opět napustí pro další sezónu.


Jak udržovat zahradní bazén během letní sezóny

Abychom bazén co nejméně zatěžovali a co nejvíce minimalizovali jeho opotřebení a znečištění, je vhodné dodržovat několik zásad. Před vstupem do vody bychom se vždy měli osprchovat, zejména pokud si chceme jít zaplavat nakrémovaní opalovacím olejem. Do bazénu by neměla mít v žádném případě vstup domácí zvířata a pokud, se v něm koupou děti, měli bychom se ujistit o tom, že i ony dodržují před lázní základy hygieny a v žádném případě kupříkladu nemočí do vody.

Pokud bazén není déle používán, je vhodné jej zastřešovat, zejména pokud jsou v blízkosti stromy, z nichž mohou do vody padat listy nebo květy. Roste-li přímo nad vodní plochou nějaký strom, je lepší jej ořezat nebo se zamyslet nad tím, zda se jej rovnou nebude lepší zbavit. Zastřešování však nechrání jen před vnějším znečištěním, snižuje také vznik nežádoucích řas, jejichž výskyt se samozřejmě zvyšuje v teplém počasí.

Během sezóny je důležité bazén pravidelně, nejlépe několikrát denně filtrovat a filtr často propírat, stejně tak čistit sítka a další součástí filtračního zařízení bazénu. Alespoň jednou týdně je nutné měřit hodnotu pH, přičemž správná hodnota by se měla pohybovat mezi 7,2 až 7,6 pH. Pokud se námi naměřená hodnota liší, musíme použít granulát nebo prášek určený ke snížení nebo naopak zvýšení kyselosti nazvaný logicky pH minus nebo pH plus.

Stejně tak je duležité měřit obsah desinfekce ve vodě a ošetřovat ji pomocí bazénové chemie, která muže být chlorová, bezchlorová nebo speciální a přijde nás každoročně na stovky až tisíce korun. Na trhu existuje chlorový granulát nebo chlorové tablety, zároveň lze použít stabilizátor nebo neutralizátor chloru a ve výjimečných případech lze jako náhražku pro desinfekci vody použít klasické Savo. Obsah chloru ve vodě by měl být mezi 0,3 až jedním miligramem na litr vody. Bezchlorová chemie je většinou vyrobena na bázi peroxidu a existuje rovněž ve formě tablet nebo granulí.

Vedle toho je možné zakoupit algicidy k prevenci a hubení řas nebo vločkovače (flokulanty), které nás zbaví takzvané zelené vody tím, že nečistoty z řas vysrážejí a ty spadnou na dno bazénu, odkud je už lze vysát vysavačem. Některé přípravky jsou kombinací více funkcí, jsou zároveň desinfekcí, vločkovačem i přípravkem k hubení řas. Pokud je voda jen kalná, vedle filtrování je možné použít i rozjasňovač vody.

Je-li bazén během léta hodně zatěžován, což jde ruku v ruce s teplým počasím, nikdy ani pravidelná péče o kvalitu vody nestačí a je třeba během sezóny bazén zcela vypustit, vyčistit a napustit čistou vodou. Než se tedy pustíte do čištění velmi znečištěné vody, promyslete, zda se ještě finančně vyplatí a zda bude ještě vůbec možné vodu vyčistit.


Bazén po zimě - starost i radost

Před každou novou sezónou je nutné bazén důkladně vyčistit od všech vodních, mechanických a rostlinných nečistot. Nabízíme několik rad, jak nejlépe oživit po zimním období váš bazén, aby vám co nejdříve a co nejlépe sloužil celou sezónu.

Práci je třeba rozdělit do několika kroků
Po odkrytí bazénu a poklizení plováku, které bránily porušení bazénu mrazem, nejprve odstraňte nečistoty z bezprostředního okolí bazénu. Poté je třeba očistit speciálním gelem stěny bazénu nad vodní hladinou a poté doplnit vodu v bazénu cca 10 cm pod okraj. Dalším krokem je osazení a zapojení filtrační jednotky. Pokud se poesto rozhodnete vše udilat vlastnorueni pozor na uzemniní, nezapomeote vyzkoušet funkci proudového chrániče! Filtrační jednotku vyzkoušejte až po zavodnění čerpadla. Duležité je mechanické vysátí usazenin ze dna bazénu. Po zimně jich bývá, skutečně velké množství, proto se doporučuje filtrační vložky prát raději několikrát za sebou.

Bezprostředně po naplnění bazénu vodou provedeme první ošetření vody a upravení pH pomocí šokové dávky chlóru (na 50 m3 vody 25 malých tablet nebo 300g granulátu) a regenerační dávku Algicidu – stabilizátoru chloru (na 50 m3 vody 1l). Tím zbavíme vodu mikrobiologických zárodků a organických nečistot. Po chlorové terapii je třeba na cca 2 dny spustit filtraci na trvalý chod. Jestliže se po prvním chlorování voda zabarví hnědě nebo do zelena, znamená to, že je v ní obsaženo železo nebo mangan. V prvních dnech po naplnění bazénu hodnotu pH neregulujeme, avšak nejpozději do jednoho týdne upravíme pH na ideální hodnotu 7,2 – 7,6.


Když je voda kalná?

Stává se zvláště po zimě, ale i během léta. Vždy, když je voda kalná, ale i preventivně během sezóny přidáváme rozjasňující přípravek. Filtrovat, dokud není voda zase jasná.


Když už žádná chemie nepomuže?

Zvláště po zimě a u bazénu s nekvalitní filtrací, mohou chemické přípravky selhat. Nezbude nic jiného než vodu vypustit, bazén vyčistit a napustit ho znovu


Návod pro obsluhu pískového filtračního kompletu

Většina pískových filtrací pracuje na stejném principu, proto uvádíme filtraci, kterou považujeme za nejfrekventovanější – písková filtrace se šesticestným ventilem.

Polohy šesticestného ventilu:

 • filtrace - průtok vody z bazénu přes filtr zpět do bazénu
 • zpětné praní - průtok vody z bazénu přes filtr v opačném směru do kanalizace, popř. do zahrady
 • dopírání - průtok vody z bazénu přes filtr do kanalizace popř. do zahrady
 • cirkulace - průtok vody z bazénu mimo filtr zpět do bazénu
 • uzavření - všechny vstupy ventilu jsou uzavřeny
 • vyprázdněn - přímé vypouštění bazénu do kanalizace (mimo filtr)

Pozn.u některých filtru ještě mezipoloha OPEN WINTER otevřeno v zimě – používá se u technologií, které zůstávají i v zimě venku v nevytopených prostorách a u kterých se provádí tzv. zazimování po ukončení sezóny – šachty, přístřešky, garáže apod.


Obsluha šesticestného ventilu

Duležité: mezi jednotlivým přepínáním poloh je nutné vypnout čerpadlo, čerpadlo nesmí jet také při poloze zavřeno

 • filtrace je nejpoužívanější filtrační poloha ventilu, při které se bazénová voda odebírá z bazénu (přes skimmer, sací trysky, dnovou výpust, popř. z přepadové nádrže nebo vysavače napojeného na skimmer či sací trysku ) a prochází přes čerpadlo, šesticestný ventil, filtr – filtrační písek (kde se usazují nečistoty) a vrací se zpět do bazénu. (přes výtlační trysky). Při této poloze se filtrační písek zanáší nečistotami z bazénu. (doba, kdy se filtrační písek zanese nečistotami je závislá na stavu používání a údržby bazénu. Stav znečištění je při běžným filtrování úměrný tlaku ve filtru, který lze odečíst na manometru. Pokud se tlak na manometru zvýší je nutné filtr a v něm umístěný písek proprat polohou zpětné praní)
 • zpětné praní (propírání) je poloha při které dochází k zvíšení filtračního písku uvnitř filtru a následnému odplavení nečistot do kanalizace. Doba propírání vody je závislá na stavu znečištění filtr. písku. (cca. 2-3 min). Při propírání lze znečištění vody kontrolovat na pruhledném vizoru umístěném na boku ventilu. Při propírání dochází vlastně k vypouštění bazénu do kanalizace či zahrady, a proto je nutno dávat pozor kolik vody se vypouští. Tuto vodu je pak nutno znovu dopustit do bazénu.
 • dopírání se používá proto, aby se zvířený písek usadil zpět v původní poloze. Průtok vody je opět do kanalizace. Doba dopírání cca. 0,5-1 min
 • cirkulace je málo používaná poloha ventilu, dochází jen k cirkulaci bazénové vody mimo filtrační písek (používá se pro promíchání vody)
 • uzavření je málo používaná poloha ventilu, nutná pro uzavření všech průtokových cest
 • vyprázdněn jedná se o vypouštění bazénu, které se muže použít k úplnému vypuštění, popř. upuštění bazénové vody. Voda odchází přes čerpadlo (mimo filtr) do kanalizace popř. zahrady

Nejdůležitější pravidla používání pískového filtračního kompletu

 • při každé manipulaci s šesticestným ventilem musí být vypnuto čerpadlo
 • pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) nesmí být šesticestný ventil v poloze uzavření
 • pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) nesmí být nasávání ani výtlak zpět do bazénu uzavřen
 • pokud čerpadlo je v provozu (zapnuto) musí být v bazénu voda a nesmí se připustit, aby čerpadlo pracovalo bez vody. (výjimku tvoří samonasávací čerpadla, která mohou jet bez vody cca. 30s – 60s – dávat pozor na zahřátí čerpadla)
 • pravidelně kontrolovat tlak na manometru a případně proprat filtr
 • je nutno dbát na včasné proplachování filtru, kontrolu sítek hrubých nečistot v celém systému
 • zařízení muže opravovat jen odborník