Bezodtoková jímka VO


Charakteristika a použití

Plastové bezodtokové jímky slouží k zachycení splaškových užitkových vod, akumulaci vod dešťových či jako zásobní nádrže vodojemů, nebo pro potřeby umístění dalších technologických zařízení.


Popis

Celoplastové jímky patří k nejrozšířenějším objektům sloužícím pro likvidaci odpadních vod. Jsou tvořeny celoplastovou kruhovou či hranatou konstrukcí. Použitý materiál je zvolen stabilizovaný plast Pp nebo Pe. Nádrž obsahuje revizní-vybírací šachtu o prům. 60 cm s poklopem, dle potřeby a zadání objednavatele a boční nátokové potrubí. Objem jímky je určován dle místních podmínek a charakterem použití (tzn. trvale či přechodně obývaný objekt, suché či splachované WC, počet zdrojů odpadních vod jako např. pračka, sprchy atd.)Lze se přiblížit také výpočtem v = n + q + t, kde n znamená počet osob, q – denní spotřeba vody v litrech/ osobu/ den a t – časový údaj vyvážení jímky ve dnech. Pro stanovení denní specifické spotřeby lze využít následující tabulku s tím, že v případě pouze občasného užívání objektu je nutné k této skutečnosti přihlédnout.

Druh bytu a jeho vybavení Specifická průměrná denní produkce odpadní vody
l (na osobu a den)
byt s odtokem vody, WC, koupelnou a přípravou teplé vody 100 až 150
byt s odtokem vody, WC, koupelnou a lokální přípravou teplé vody 80 až 100
byt s odtokem vody, WC, koupelnou se sprchovým koutem nebo veřejné ubytovací a stravovací zařízení 60 až 100
byt s odtokem vody, WC, bez koupelny 40 až 80
byt nepřipojený na vodovod, s odběrem vody z vnějšího zdroje 20 až 60

Nádrže jsou navrženy v souladu s normou ČSN 756081, přičemž objem, tvar, charakteristika závisí na podmínkách a požadavcích objednavatele. Zde je různost ve variantách k obetonování samonosné a v případě výskytu spodní vody v místě usazení ve výkopu.


Výhody a přednosti

  • dokonalá vodotěsnost
  • odpadají náročné práce na bedněních a izolačních stěn
  • vysoká živost - cca 50 let
  • nízká hmotnost a z toho vyplývající nízké nároky na stavební práce a manipulaci
  • jednoduché a rychlé zabudování - snadná montáž

Obsluha, provoz a záruky

Jímky je nutné pravidelně kontrolovat a vyprazdňovat po jejich naplnění na potřebnou užitečnou výšku hladiny (pod vtokové potrubí). Obsah jímky musí být likvidován v souladu s požadavky pro ochranu životního prostředí. Na výrobek je poskytována záruka v délce 36 měsíců od uskutečnění dodávky a prodeje a za předpokladů splnění technicko-dodacích podmínek. Mimo záruční servis je rovněž zajišťován výrobcem.


Další příslušenství a úprava

  • nerez žebřík
  • plast stupadla
  • plastové sloupy při násypu větším jak 30 cm a nádrži nad průměr 160 cm

Příkladný návrh – bezodtoková jímka VO

Bezodtokové jímky schema
H -celková výška jímky
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 - průměr pláště
D2 - vnější průměr jímky
N - průměr nátokového potrubí dle požadavků zákazníka
V1 - spodní hrana nátokového potrubí


Tabulka rozměrů typových kruhových žump a nádrží

typ užit. obj. D1 D2 H1 H2 V1 H
VO 1,00 1,1 1000 1200 1500 300 1300 1800
VO 1,50 1,6 1200 1400 1500 300 1300 1800
VO 2,00 2,3 1400 1600 1500 300 1300 1800
VO 2,5 2,64 1500 1700 1500 300 1300 1800
VO 3 3 1800 2000 1500 300 1300 1800
VO 3,5 4,2 1950 2100 1500 300 1300 1800
VO 4 4,5 1950 2100 1600 300 1400 1900
VO 4,5 4,8 1950 2100 1700 300 1500 2000
VO 5 5,1 1950 2100 1800 300 1600 2100
VO 5,5 5,3 1950 2100 1900 300 1700 2200
VO 6 5,7 1950 2100 2000 300 1800 2400
VO 7,5 6,3 1950 2100 2225 300 2050 2525
VO 8 7,1 1950 2100 2500 300 2300 2800
VO 9 8,6 2200 2400 2225 300 2050 2525
VO 10 10,1 2400 2600 2225 300 2050 2525
VO 12 11,9 2600 2800 2225 300 2050 2525
VO 14 13,8 2800 3000 2235 300 2050 2525
VO 16 15,9 3000 3200 2225 300 2050 2525
VO 20 19,8 3000 3200 2800 300 2600 3100
VO 22 22,2 3000 3200 3000 300 2800 3300
VO 24 24,1 3500 3700 2500 300 2300 2800
VO 26 27 3500 3700 2800 300 2600 3100
VO 28 28,8 3500 3700 3000 300 2800 3300
VO 36 37,7 4000 4200 3000 300 2800 3300

N-nátokové potrubí DN 150 (standardní osazení). Dle požadavku objednatele, lze nátokové potrubí upravit a pozměnit na jiné DN.


Porovnání nákladů icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout
Bezodtokové jímky icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout