Plastové septiky SEV


Použití

Biologický septik slouží pro předčištění splaškových vod ve smyslu zákona NV č190/2002 Sb. Je vyroben v souladu s EN 12566-1/A1:2003 a použitou normou ČSN 756081 (specifická spotřeba vody). Je to 1. stupeň čištění splaškových vod pro rodinné domy do 20 osob (chalupy,hotely,restaurace, malé penziony). Účinnost čištění vody - 25 - 30%. BSK 5 : suspendované látky 50%.

Skutečné hodnoty a účinnost závisí na dodržování provozního řádu.


Popis zařízení

Septik tvoří kruhová plastová jímka rozdělená přepážkami na 3komory. Do první komory natéká znečištěná splašková voda a otvory v přepážkách protéká k odtoku. Na dně v jednotlivých komorách růstávají sedimentované kaly, které jsou anaerobními mikroorganismy postupně pročišťovány. Horní otvor s poklopem slouží ke kontrole a případné údržbě spočívající v odvozu usazeného kalu.


Provoz zařízení

Spočívá v odstraňování zadrženého kalu, pokud jeho vrstva dosáhne 1/3 užit. výšky nádrže ( výška od dna po odtok. trubku), nebo jednou ročně při stálém zatížení. Na dně je ponecháno cca. 10-15 cm kalu pro další očkování.


Výhody plastového septiku SEV

Septik
  • jednoduchá konstrukce
  • malé rozměry
  • nízké provozní nároky na údržbu
  • nízké pořizovací náklady a pracnost než u jímek betonových
  • vysoká životnost poskytující materiál odolný proti agresivním vodám
  • zakrytí malým víkem o průměru 60 cm
  • jednoduchá manipulace a transport
  • zaručená vodotěsnost
  • nevadí nepravidelné zatěžování (u rekreačních objektů)

Instalace

Biologický septik je dodáván v provedení samonosném, určeném pro obsyp zeminou. Umístění je vždy mimo budovu do předem připravené stavební jámy, do hloubky určené projektem na základovou betonovou desku o tloušťce 15 cm a velikosti přesahující velikost septiku o cca 20 cm. Septik musí být usazen vodorovně. Při obsypávání zeminou se musí postupně jímka napouštět vodou, přičemž sloupec vody musí být o 30 - 40 cm vyšší, než výška obsypu - z důvodů vzájemné eliminace vnějšího a vnitřního tlaku na stěnu jímky. V případě zvýšené hladiny spodní vody je nádrž dodávána s armovacími dráty, protáhnutými vnějším žebrováním. Požadavek na úpravu nádrže pro spodní vodu je nutno předem zadat v objednávce. Hloubka uložení nádrže vyplývá z hloubky přívodní kanalizace odpadních vod.


Technické údaje

Výběr typu zařízení se určuje výpočtem dle ČSN 756402 ve vztahu ... V = a . n . q . t [m3]

a - součinitel kalového prostoru (a = 1,5)
n - počet připojených obyvatel
q - specifická spotřeba vody v m3/os/den ( 0,08 až 0,15 m3)
t - zdržení ve dnech (t = 3)


Základní rozměry – válcové septiky


  počet
obyv.
EO
denní
průtok
(m3)
průměr
D1
(mm)
průměr
D2
(mm)
výška
V1
(mm)
výška
V2
(mm)
výška
H
(mm)
výšk
H1
(mm)
výška
H2
(mm)
užitečný
objem
(m3)
SEV 3 1-3 0,5 1700 1900 1350 1300 1800 1500 300 3,4
SEV 5 3-5 0,75 2000 2200 1350 1300 1800 1500 300 3,9
SEV 8 5-8 1,2 2000 2200 2000 1900 2500 2200 300 5,6
SEV 10 8-10 1,5 2300 2500 2000 1900 2500 2200 300 7,9
SEV 12 10-12 1,8 2500 2700 2000 1900 2200 2500 300 9,4
SEV 16 12-15 2,4 2600 2800 2300 2200 2800 2500 300 11,7
SEV 20 16-20 3 2600 2800 2550 2450 3300 3000 300 13

Rozměry septiku uvedeny v tabulce. Individuální úpravy rozměrů neovlivňující funkci a užití zařízení jsou možné. Nátokové potrubí pro připojení ležatého potrubí je standardně osazeno nátrubkem DN 150.


Základní rozměry – kvádrové septiky


  počet
obyv. EO
denní průtok
(m3)
délka A
(m)
šířka B
(m)
výška C
(m)
výška V1
(m)
výška V2
(m)
výška H
(m)
SEH 5 3-5 0,75 2 1,2 1,6 1,4 1,33 1,85
SEH 8 5-8 1,2 2,4 1,6 1,6 1,4 1,33 1,85
SEH 15 8-15 2,4 3,2 1,6 2 1,8 1,73 2,3

Přeprava

Během přepravy nutno kotvit nádrž na kotvící místa a zabráni případnému uvolnění nákladu při převozu. Pozor - v zimní období a při poklesu teploty pod 5°C začíná materiál křehnout a skelnatět. Důležitá zvýšená opatrnost při jakékoli manipulaci.


Záruka

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy a technicko-dodací podmínky pro usazování plastových jímek. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží. Opravy výrobku v záruční i pozáruční době zajišťuje výrobce.


Dokumentace jakosti

Protokol o zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 750905, prohlášení výrobce o shodě dle NV 190/2002 Sb. EN 12566-1:2002,provozní řád a TDP plast jímek.

Cert.by TÜV evid.č. 1017-CPD-00.423.451/09/02/05/0


Příkladný návrh - plastový septik válcový SEV

Septik schéma 1
H -celková výška jímky
H1 -výška pracovní části
H2 -výška vlezu (vybíracího komínku)
D1 -průměr pláště
D2 -vnější průměr jímky
V1 -spodní hrana nátokového potrubí
V2 -spodní hrana výtokového potrubí

Septik - odtoky

Možnosti odtoků válcových septiků - SEVPříkladný návrh - plastový septik kvádrový SEH

Septik schéma 2
H -celková výška jímky
H1 -výška vlezu (vybíracího komínku)
V1 -spodní hrana nátokového potrubí
V2 -spodní hrana výtokového potrubí
N1 -průměr nátokového potrubí
N2 -průměr výtokového potrubí
A -délka jímky
B -šířka jímky
C -výška pracovní části


Porovnání nákladů icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout
Septiky icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout