Čistírna (čistička) odpadních vod AF 3 – AF 50


Použití

Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů nebo komerčních prostor. Čistírny jsou určeny pro čištění vod z objektů pro 3 až 50 obyvatel.


Popis zařízení

Čistírnu tvoří samonosná válcová jímka zakrytá betonovým nebo plastovým víkem. V jímce je umístěno technologické vystrojení tj. přívod tlakového vzduchu z dmychadla do provzdušňovacích elementů, ponorné čerpadlo s výtlačným potrubím vyčištěné vody s odbočkou pro čerpání přebytečného kalu osazenou plastovým ventilem a dále plovákový snímač hladiny vody v jímce.

Řídící rozvaděč čistírny a dmychadlo se s výhodou umisťují v bezprostřední blízkosti čistírenské nádrže do plastové skříně, popř. do místnosti technického zázemí domu, do garáže, kůlny apod. Vzdálenost těchto agregátů od jímky čistírny by měla být max. 6 metrů.

Pro napájení rozvaděče čistírny postačí kabel pro jednofázové napětí s jištěním 10 A a proudovým chráničem.

Použitá technologie čištění plně vyhovuje v hodnotách zbytkového znečištění vody na odtoku i v požadovaných účinnostech čistícího procesu nařízení vlády 23/2011 pro vypouštění přečištěných odpadních vod do povrchových toků tř. I.


Provoz zařízení

Po osazení čistírny do terénu, připojení nátokového a odtokového potrubí do povrchového toku a po odborném připojení rozvaděče na elektrické napětí lze čistírnu okamžitě začít používat. Kultura bakterií se v čistírně vytvoří v průběhu 14- 21. dnů, nebo lze začátek čistícího procesu urychlit navezením aktivovaného kalu z jiné aktivační čistírny (podrobnosti jsou popsány v provozním řádu).

Kontrola čistírny spočívá v kontrole signálek rozvaděče.

Obsluha čistírny sestává z odčerpání přebytečného kalu. Tento úkon obvykle provádí odborná firma,nebo lze přebytečný kal odčerpat na kompost čerpadlem již vybaveným v čov.Tato činnost se vykonává u čistíren AF– A jednou za rok, u čističek AF-B za 4- 6 měsíců. Dalšími úkony jsou údržba čerpadla, dmychadla dle návodu výrobce jednotlivých agregátů.


Výhody a přednosti ČOV – AF

 • jednoduchá konstrukce a malé rozměry
 • nízká cena zařízení díky optimalizaci technologie a agregátů
 • nízká energetická náročnost zařízení
 • odolnost nerovnoměrných nátokům
 • minimální náročnost na zemní práce a prostor
 • možnost výběru provedení ČOV podle četnosti manipulace s kalem
 • jednoduchá a časově nenáročná obsluha ČOV
 • bezzápachový chod ČOV i manipulace s kalem
 • zakrytí malým víkem průměr 80 cm v úrovni terénu
 • za ČOV není potřeba osazovat kontrolní šachtu na odběr vzorku
 • nejsou použity žádné rotační díly
ČOV zařízení

Popis čistícího procesu

Čistírna využívá diskontinuální proces čištění, tzv. technologii SBR. Proces spočívá v celodenním shromažďování splašků v jímce čistírny, které jsou čištěny aktivovaným kalem. Aktivovaný kal je směsná kultura aerobních bakterií, které jsou aktivovány vháněním tlakového vzduchu z dmychadla do čištěné vody prostřednictvím tzv. provzdušňovacích elementů. Bakterie spotřebovávají organické nečistoty z čištěné vody, které využívají jednak ke svému růstu a část rozkládají na jednoduché látky jako jsou voda, oxid uhličitý a dusík.

Po vyčištění vody se vypne provzdušňování, kal se usadí na dně nádrže a vyčištěná voda se vyčerpá z čistírny. Celý čistící cyklus trvá 24 hodin. Usazování kalu a vyčerpávání vyčištěné vody je naprogramováno na dobu minimálního nátoku vody na čističku, zpravidla mezi 3. a 5. hodinou ranní.

Kvalita vyčištění - výstupní parametry Účinnost čištění
CHSKCR 100 mg/l CHSKCR 95,20%
BSK 5 18 - 25 mg/l BSK 5 97,00%
NL 18 - 25 mg/l NL 95,00%


Garance životnosti zařízení

 • plastové díly - 30 let
 • plastová jímka - 30 let
 • membrány - pryže - akcelerátory - 4 roky
 • čerpadla, dmychadla - dle údaje výrobce

Možnosti odtoků ČOV AF – A/B

ČOV odtok

Tabulka ČOV A/B do 50 EO (diskontinuální)


Typ EO D1
(mm)
D2
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
H1
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
N1
(DN)
N2
(DN)
el.
náročnost
(KW)
příkon
(W)
napětí
(V)
denní
nátok
(m3)
ČOV-AF 3A 3 1100 1300 1315 1315 1530 1850 800 150 110 0,7 30 230 0,45
ČOV-AF 3B 3 900 1100 1315 1315 1530 1850 800 150 110 0,7 30 230 0,45
ČOV-AF 5A 5 1400 1600 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1 50 230 0,75
ČOV-AF 5B 5 1100 1300 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1 50 230 0,75
ČOV-AF 10A 10 1900 2100 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1,7 100 230 1,5
ČOV-AF 10B 10 1500 1700 1315 1315 1530 1850 800 150 110 1,7 100 230 1,5
ČOV-AF 15A 15 2400 2600 1315 1315 1530 1850 800 150 110 2,3 100 230 2,25
ČOV-AF 15B 15 1900 2100 1315 1315 1530 1850 800 150 110 2,3 100 230 2,25
ČOV-AF 20 20 2000 2200 1800 1800 2000 2400 2x800 150 150 2,5 150 230 3
ČOV-AF 25 25 2300 2500 1800 1800 2000 2400 2x800 150 150 3,5 150 230 3,75
ČOV-AF 35 35 2500 2700 2000 2000 2215 2500 2x800 150 150 4,5 200 230 4,2
ČOV-AF 50 50 3000 3200 2850 2850 3100 3500 2x800 150 150 5 200 230 7,5

Vysvětlivky: ČOV - čistírna odpadních vod, AF - typové označení výrobce, 3-50 - počet napojených EO, A - nádrž s akumulací, B - nádrž bez akumulace


Příkladný návrh čistírny odpadních vod AF

ČOV schema
H - celková výška jímky
H1 - výška pracovní části
H2 - výška vlezu (vybíracího komínku)
D - průměr manipulační části
D1 - průměr šachty
D2 - vnější průměr jímky
V1 - spodní hrana nátokového potrubí
V2 - spodní hrana výtokového potrubí
N1 - průměr nátokového potrubí
N2 - průměr výtokového potrubí
PS - provzdušňovací segment
RV - rozvod vzduchu
RO - rozvod odtoku
OV - odtok vody
ROV - rozvaděč ovládání
DM - dmychadlo
CH - chránička Ø 63 mm
P - havarijní plovák
Č - čerpadlo vody / kalu


Porovnání nákladů icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout
Čistírny odpadních vod icon-pdf   Zobrazit   |   Stáhnout