Aquaform CZ s.r.o.


Pavel KARA

Mobil: +420 606 430 968
Servis: +420 604 743 149
E-mail: info@aquaform.cz
URL: www.aquaform.cz
GPS: 50.7891992 N, 15.0392075 E

DIČ: CZ-28688376
IČO: 28688376
Bankovní spojení: 226380851/2010

SERVIS

Luděk Nahodil

email: servis@aquaform.cz

PROVOZOVNA
Kateřinská 235
Stráž nad Nisou
Liberec
46303

KORESPONDENČNÍ ADRESA
Novinská 39
460 10 Liberec XX-Ostašov

REVIZE ČOV OHLÁŠKOU
OZO KONTROLÓRKA

Ing. Kamila Vodehnalová

email: aquaform.ozo@seznam.cz
mobil: 728 679 427

Firma Aquaform CZ s.r.o. je výrobně montážní firma, zabývající se vodohospodářským programem s produkty čištění odpadních vod, jímek, septiků, zemních filtrů, odlučovačů tuků a ropných látek, přečerpávacích šachet, plastových bazénů, vodoměrných šachet a jiných výrobků pro stavebnictví a ochranu životního prostředí.

Výrobky firmy Aquaform CZ s.r.o. vycházejí z týmu zkušených techniků s dlouholetou praxí při vývoji, výrobě a samostatným provozováním vodohospodářských zařízení. Konstrukční provedení jímek a ostatních zařízení je vyrobené a uzpůsobené pro snadné osazení s následným nenáročným provozem. Naše výrobky splňují veškerá legislativní nařízení, vlastní platné stavební technické osvědčení dle NV 190/2002 sb a EN 12566-1:2003. Důkladně proškolení pracovníci splňují požadavky kvalifikace EPW dle ČSN EN 13067.

Firma je vedena v obchodním rejstříku Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26936.